Copyrights

Zgodnie z §12 ( Prawa własności intelektualnej, znaki towarowe) naszego Regulaminu

 

  1. Wszelkie nazwy i loga INNA– Manufaktura Wnętrz oraz związane z nimi nazwy, znaki Produktu i slogany są znakami towarowymi lub znakami usługowymi naszymi lub naszych licencjodawców.

 

  1. Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnej dotyczących Strony oraz materiałów na niej publikowanych. Prace te chronione są prawami autorskimi i konwencjami na całym świecie. Wszystkie te prawa są zastrzeżone.

 

  1. Nie wolno Ci w żaden sposób modyfikować papierowych i cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów drukowanych lub pobranych i nie wolno Ci używać żadnych ilustracji, fotografii, sekwencji wideo lub audio, ani żadnych grafik oddzielnie od załączonego tekstu.

 

  1. Nie wolno Ci używać jakichkolwiek części materiałów ze Strony w celach komercyjnych bez uzyskania licencji od nas lub naszych licencjodawców.

 

  1. Jeśli wydrukowałeś, skopiowałeś lub pobrałeś jakąkolwiek część Strony z naruszeniem niniejszego Regulaminu, utracisz niezwłocznie prawo do korzystania ze Strony i według naszego uznania będziesz zobowiązany zwrócić lub zniszczyć wszystkie kopie materiałów, które utworzyłeś.