Regulations- how does it works in Inna.house

REGULAMIN

Witryny Inna.house

 

§ 1

Informacje ogólne

 1. Właścicielem niniejszego witryny internetowej jest Magdalena Kozieł – Krzyżanowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Inna Manufaktura Wnętrz Magdalena Kozieł – Krzyżanowska, ul. Ogarna 78/79 lok. 2, 80 – 826 Gdańsk, posiadająca NIP 5832052783 REGON 1918766807.
 2. Witryna internetowa działa pod adresem internetowym strony głównej: https://inna.house .
 3. Adres korespondencyjny do wysyłki lub zwrotów zakupionych Produktów: ul. Ogarna 78/79 lok. 2, 80 – 826 Gdańsk.
 4. Witryna prowadzi działalność i realizuje zamówienia jedynie na terenie Polski i w jej granicach.
 5. Oferty handlowe, zamówienia, pytania proszę kierować na adres korespondencyjny właściciela sklepu internetowego, lub na adres poczty e-mail zawarty na stronie głównej Witryny.

§ 2

Definicje

 1. Witryna – witryna internetowa prowadzona pod adresem https://inna.house .
 2. Prowadzący witrynę – oznacza mnie, czyli właściciela Witryny, wskazanego w §1 ust. 1.
 3. Ty (w niniejszym regulaminie zwracamy się bezpośrednio do Ciebie jako naszego klienta) – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia lub rejestracji w serwisie internetowym Sklepu.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Produkt – produkty, których szczegółowe opisy zamieszczone są na stronach internetowych Witryny i stanowiące prezentację zaprezentowaną na stronie internetowej Witryny.
 6. Zamówienia – oferty nabycia Produktów składane przez Klientów za pośrednictwem Witryny.
 7. Zamówienie – umowa o dzieło (w odniesieniu do mebli wykonywanych według Twoich zindywidualizowanych potrzeb przy zastosowaniu usług wskazanych w § 3 poniżej)lub sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. – dalej: KC), zawarta przy wykorzystaniu Witryny pomiędzy nami Prowadzącymi witrynę a Tobą - Klientem.
 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

§ 3

Oferta Witryny

 1. Pragniemy Cię poinformować, że przekazane Ci informacje o Produktach, które widnieją na stronach Witryny nie stanowią naszej oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 KC lub art. 543 Kodeksu cywilnego, co oznacza, że ich prezentacja powinna być rozumiana w taki sposób, że służy do tego, aby zaprosić Cię do składania ofert ich nabycia w postaci zamówienia.
 2. Wykonana przez nas Witryna prezentuje możliwość wykonania na Twoje zlecenie oraz nabycie przez Ciebie nieprefabrykowanych mebli drewnianych wyprodukowanych według Twojej indywidualnej specyfikacji i które będą dzięki temu przystosowane do tego, aby zaspokoić Twoje potrzeby (będą one zindywidualizowane do nich ).
 3. Chcemy Cię zapewnić, iż każdy prezentowany na Witrynie Produkt jest nierozerwalnie związany z wykonaniem usługi wskazanej w ust. 4 poniżej, przez co chcemy wyrazić, iż każdy zamówiony i wykonany u nas Produkt jest unikalny z uwagi na możliwość swobodnej modyfikacji w celu przystosowania go do Twoich potrzeb. Chcemy abyś również był świadomy, iż nie prowadzimy sprzedaży prefabrykowanych modułów   meblowych mebli (a więc takich , które są wcześniej przygotowane – wytwarzamy wszystkie produkty po przekazaniu nam Twojej specyfikacji).
 4. Naszym założeniem jest aby każdy zamówiony i wykonany przez nas dla Ciebieprodukt był unikalny i przystosowany do Twoich potrzeb. W tym celu zapewniamy nieodpłatnie usługę, która służy optymalizacji i personalizacji prezentowanych na Witrynie wizualizacji Produktów za pośrednictwem narzędzi oraz opcji udostępnionych Klientowi, które umożliwiają modyfikację pierwotnie wskazanej bazy Produktu w następujący sposób:
  • – zmiana niektórych jego parametrów (długość, wysokość, szerokość wyrażona w centymetrach),
  • - montaż dodatków i zdobień,
  • - zmiana koloru lub materiału,
  • – dodawanie / usuwanie zdobień bazy Produktu,
  • - inne indywidualnie uzgodnione z nami sposoby modyfikacji.

Ten punkt regulaminu brzmi bardzo formalistycznie, ale tłumacząc Ci innymi słowy – usługa ma na celu zapewnienie Ci mechanizmów, którymi będziesz sam mógł dostosować Produkt do takiego stanu, jaki sobie sam wymyśliłeś, a może wymarzyłeś. W przypadku gdyby mogło to być dla Ciebie kłopotliwe – jesteśmy przygotowani na udzielenie Ci pomocy. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami pod nr tel. +48 601610517  lub na komunikatorze Facebooka (fanpage:Inna.house        https://business.facebook.com/Innahouse-151129405273375/ ) w godzinach od 10 do 18 w każdy dzień roboczy (poza sobotami, niedzielami i dniami świątecznymi), a korzystanie z narzędzi będzie łatwiejsze. Mamy też trochę pomysłów, które mogą trafić w Twój gust. Pamiętaj, to Ty decydujesz, jaki jest ostateczny kształt Produktu.

 1. Witryna została stworzona, abyśmy przy jej pomocy mogli dotrzeć do Ciebie i zachęcić Cię do skorzystania z oferowanych przez nas możliwości wyprodukowania personalizowanych mebli według Twojej specyfikacji.  Za jej pośrednictwem prowadzimy pomoc w projektowaniu, realizację i wreszcie sprzedaż, w tym także wysyłkową, Produktów, które są wykonane zgodnie z zasadami określonymi niniejszym paragrafem.
 2. Chcemy, abyś Prezentacje Produktów traktował jako propozycję aranżacji Produktu, którym możesz się sugerować. Nie są one finalnym rezultatem. Produkty mogą być nabywane przez Ciebie jedynie po przeprowadzeniu indywidualnej ich aranżacji.
 3. Ceny Produktów podane na powyższej witrynie są cenami brutto, a zawierają podatek VAT iwyrażone w złotych polskich. Innymi słowy, nie zapłacisz więcej niż to co jest podane w cenie (nie dotyczy to kosztów dostaw, które też będą widnieć w odpowiednim miejscu na Witrynie).
 4. Pamiętaj, że do każdego zakupionego Produktu należy doliczyć koszt transportu. Cennik kosztów dostawy zamówionego Produktu będzie znajdować się na Witrynie w zakładce Zasady Transportu .

 

§ 4

Składanie zamówień

 1. Możesz złożyć zamówienie za pośrednictwem Witryny (Internetu), poprzez wypełnienie formularza zamówienia. Zamówienia w tej formie możesz składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienie będziemy traktować jako skutecznie złożone i ważne jeśli spełnisz łącznie dwa warunki:
  • Poprawnie wypełnisz wszystkie pola formularza znajdującego się na Witrynie, a następnie naciśniesz klawisz umieszczony poniżej formularza zamówienia i skutecznie zarejestrujesz się na stronie sklepu. Zamówienie będzie możliwe, jeśli zaakceptujesz wszystkie konieczne opcje indywidualizacji Produktu, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na Witrynie. Za każdym razem, kiedy będziesz chciał nabyć Produkt, będziesz musiał go dostosować do swoich potrzeb (nie martw się pomożemy J). Po wskazanych wyżej formalnościach wysyłamy e-mail z akceptacją specyfikacji i życzeń oraz podaniem terminu płatności.
  • Dokonasz całkowitej płatności według danych wskazanych w korespondencji e - mail, o której mowa powyżej.

 Po zaksięgowaniu płatności przystępujemy do realizacji zamówienia.

 

 1. Jeśli jesteś konsumentem (a więc kiedy nabywasz Produkt w celach osobistych, a nie zawodowych lub w celu prowadzenia działalności gospodarczej) podczas pierwszego zamówienia zostaniesz przez Nas poproszony o udzielenie informacji czy wyrażasz zgodę na obciążenie Ciebie ewentualnymi dodatkowymi kosztami, które mogą powstać m.in. w czasie realizacji zamówienia lub mogą być związane z modyfikacją zamówienia lub produktu.
 2. Jeśli zdarzy się, że niepoprawnie lub w sposób niepełny wypełnisz formularz zamówienia lub złożenia zamówienia bez wszystkich wymaganych danych – uznamy, że do zamówienia nie doszło i nie jesteśmy zobligowani do jego realizacji.
 3. W przypadku podania innego adresu dostawy niż Twój adres, prosimy abyś w treści zamówienia wyraźnie zaznaczył inny adres dostawy poprzez wpisanie go w polu formularza do tego przeznaczonym. W przeciwnym razie możemy go przeoczyć i nie możesz mieć do nas o to pretensji.
 4. W przypadku, gdy zmienisz swoje wcześniej wprowadzone dane, a w szczególności adres lub adres dostawy, będziesz musiał niezwłocznie poinformować nas o tym sposób określony w niniejszym Regulaminie, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości pocztą e-mail na adres: info@inna.house .   
 5. Chcemy poinformować, że dane osobowe udostępnione przez Ciebie podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Zobowiązujemy się wykorzystywać udostępnione przez Ciebie dane w celu realizacji zamówienia.
 6. Jeśli kontaktujesz się z nami telefonicznie, nie pobieramy od Ciebie żadnych dodatkowych opłat związanych z rozmowami telefonicznymi – wszystkie opłaty są rozliczane według umówionych taryf z Twoim operatorem.
 7. Jeśli jesteś konsumentem, przekażemy Ci wszystkie informacje dotyczące cech i rodzaju Produktu, a także sposobu zawarcia transakcji, reklamacji Produktu oraz praw do odstąpienia od umowy, w wersji papierowej, a za Twoją zgodą- na innym trwałym nośniku.
 8. Jeśli jesteś konsumentem, po dokonaniu ostatecznego złożenia zamówienia przekażemy Ci dokument zawartej umowy lub potwierdzenie jej zawarcia, w formie pisemnej, a za Twoją zgodą - na innym trwałym nośniku.
 9. Musisz mieć świadomość, że prezentowany wygląd przedstawianych na Witrynie Produktów, jak również ich elementów (zdobień), może różnić się od Produktu w rzeczywistości, w szczególności, choć nie wyłącznie, dotyczy to Produktu wytworzonego z drewna (przykładowo struktura materiału jest za każdym razem niepowtarzalna), czy też barwy Produktu (przykładowo w dużej mierze na prezentację barwy Produktu ma wpływ rodzaj ekranu, którego używasz). Dokładamy starań, aby prezentacja Produktów na Witrynie oddawała ich wygląd w rzeczywistości, jednakże nigdy do końca nie mamy wpływu jak on będzie Tobie zaprezentowany.

§ 5

Wysyłka i dostawa Produktu

 1. Musisz mieć świadomość, że ze względu na specyfikę produkcji realizacja Produktu może wynieść do dwóch miesięcy kalendarzowych. Po zakończeniu realizacji dokonujemy wysyłki Produktu.
 2. Cena dostawy towaru będzie uwidoczniona przy składaniu Zamówienia.
 3. Wysyłka produktu jest przez nas realizowana własnym transportem w dni robocze. Po zakończeniu etapu realizacji Produktu poinformujemy Cię o tym i damy znać, że jesteśmy gotowi na doręczenie Ci Produktu. W tym czasie ustalimy datę i czas dostawy w tolerancji godzin wynoszącej przynajmniej 4 godziny (w zależności jaki dystans będzie dzielił Ciebie od nas). Informacje na ten temat będą ustalane lub potwierdzane drogą mailową. Z uwagi na taki rodzaj dostawy będziesz musiał być obecny (lub osoba przez Ciebie upoważniona do odbioru przesyłki) w ustalonym miejscu i czasie dostawy. W przypadku Twojej nieobecności w czasie i miejscu ustalonym będziemy mogli pozostawić przesyłkę w miejscu przez nas wybranym na Twoje ryzyko oraz koszt. Pamiętaj, że oprócz kosztów związanych z magazynowaniem, będziesz zobowiązany pokryć koszty transportu w obie strony w wysokości 2 złotych za jeden kilometr.
 4. Nie mamy obowiązku wnoszenia przesyłek ważących ponad 30 kg.
 5. Przewidujemy również przesyłki świadczone przez profesjonalnych kurierów według cenników przez nich stosowanych. O dostępności tej opcji oraz cenach będziemy informować wyraźnie na Witrynie.
 6. Zobowiązujemy się dostarczyć Tobie rzeczy bez wad, a także zobowiązuje się przestrzegać reguł kodeksu dobrych praktyk, których pełny tekst został ujęty w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 7. Pamiętaj, że niewydany przez nas Produkt pozostaje naszą własnością

§ 6

Płatność

 1. Zapłata za zamówione Produkty będzie możliwa w formie przedpłaty nasze na konto bankowe.

 

 1. Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy mBank  INNA-Manufaktura Wnętrz Magdalena Kozieł - Krzyżanowska o numerze:  57 1140 2017 0000 4002 0364 6437  

 

 1. W tytule wpłaty, aby wyeliminować wszelkie wątpliwości i umożliwić bezproblemową realizację zamówienia powinieneś wskazać numer Zamówienia , którego dotyczy płatność.

 

§ 7

Zwrot Produktu

 1. Musisz mieć na uwadze, że wykonanie Produktu jako rzeczy nieprefabrykowanej, następuje według Twojej specyfikacji konsumenta i/lub służy zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb (tak wiemy, powtarzamy się – ale to bardzo ważne w tym miejscu). W związku z powyższym prawo odstąpienia od umowy i tym samym  zwrotu Produktu jest wyłączone. Pozwala na to prawo – art. 38 pkt 3) ustawy o prawach konsumenta. Dlatego ważne dla nas jest, abyś poważnie rozważył zamówienie Produktu.

 

 1. W konsekwencji brzmienia ust. 1 powyżej, chcemy abyś był świadomy, iż postępowania w związku z odstąpieniem od umowy wskazanego powyżej nie stosuje się do Produktów wskazanych w zdaniu poprzedzającym (a więc takich, które Ty sam projektujesz – nawet przy naszej małej pomocy J).  

 

 1. Jeśli będziemy sprzedawać inne rzeczy niż Produkty, które będą Twojego projektu (a więc rzeczy inne niż w ust. 1 powyżej, a tym samym wyłączone spod stosowania przepisu art. 38 pkt 3) ustawy o prawach konsumenta), jeśli jesteś konsumentem, masz prawo może bez podania przyczyny odstąpić od złożonego zamówienia, poprzez złożenie nam stosownego oświadczenia w terminie 14 dni.

 

 1. Termin 14 dni, w którym możesz odstąpić od umowy rozpoczyna się:

 

 • Od objęcia przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę (inną, niż kurier), rzeczy stanowiącej przedmiot zamówienia – w przypadku, gdy zamówienie dotyczy rzeczy;
 • Od objęcia w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę (inną, niż kurier), ostatniej rzeczy, partii lub części – w przypadku, gdy zamówienie obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach.

 

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej będziesz mógł złożyć:
  • Na formularzu, którego wzór jest udostępniony za pośrednictwem poniższego linka (pod regulaminem);
  • Przez wypełnienie aktywnego formularza online na naszej Stronie.

 

 1. Chcemy oświadczyć, że oficjalną i jedyną stroną Witryny jest adres podany w §1 ust. 2 Regulaminu, a adres poczty e-mail, na który należy kierować oświadczenia to: info@inna.house .

 

 1. Chcemy Cię poinformować, że termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jest zachowany także w sytuacji, gdy oświadczenie zostało wysłane do nas, przed upływem tego terminu.

 

 1. Jeśli jesteś konsumentem, gdy tylko otrzymamy oświadczenie o odstąpieniu przez Ciebie od umowy, prześlemy na Twój adres potwierdzenie złożenia niniejszego oświadczenia zapisane na trwałym nośniku (np. na papierze).

 

 1. Jeśli jesteś konsumentem, zwrócimy koszty przesyłki jakie poniosłeś w związku z wysłaniem zakupionego Produktu, w takiej wysokości, która odpowiada standardowej (najtańszej) usłudze dostarczenia Tobie rzeczy.

 

 1. Jeśli jesteś konsumentem i Twoje odstąpienie od umowy będzie skuteczne, oznaczać to będzie, że umowę będzie uważać się za nie zawartą, a tym samym jesteś zwolniony z wszelkich zobowiązań. Jeśli zajdzie sytuacja, że zdążyliśmy sobie coś już wyświadczyć, ulega to zwrotowi. Zwrot powinien być niezwłoczny, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie od umowy.

 

 1. W tym terminie zwrócimy Tobie przekazane kwoty pieniędzy przeznaczone na zakup zamówionego Produktu.

 

 1. Jeśli w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nie zawrzesz danych, gdzie ma nastąpić zwrot przekazanych przez Ciebie środków, przekażemy wpłacone środki na rachunek, z którego otrzymaliśmy wpłatę.

 

 1. Jeśli jesteś konsumentem, w sytuacji zwrotu rzeczy, ponosisz jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

 1. Jeśli jesteś konsumentem ponosisz odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (czyli w taki sposób, który nie był potrzebny dla właściwego poznania rzeczy).

 

 1. Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w momencie odbioru przesyłki, i to w obecności kuriera. Jeśli stwierdzisz występowanie uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu powinieneś wraz z kurierem spisać protokół odmowy przyjęcia rzeczy z uwagi na jego uszkodzenia.

 

 1. Masz prawo do żądania bezpłatnej kopii spisanego protokołu odmowy przyjęcia rzeczy z uwagi na jego uszkodzenia – domagaj się tego od kuriera.

 

 1. Pamiętaj, w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych w transporcie masz prawo odmówić przyjęcia Produktu, ale jednocześnie zobowiązany jesteś natychmiast powiadomić o zaistniałej nas o tym.

 

 1. Formularz odstąpienia od umowy jest dostępny tutaj [link]. 

§ 8

Reklamacja

 1. Jeśli jesteś konsumentem, odpowiadamy za niezgodność Produktu z umową oraz za wady Produktu na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a także w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Pragniemy Cię poinformować, że udzielamy, na wszystkie Produkty dostępne na Witrynie, gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę (inną niż przewoźnik).
 3. Jeśli jesteś konsumentem, możesz według własnego wyboru skorzystać z uprawnień przysługujących Ci z tytułu udzielonej gwarancji lub wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Jeśli wykonujesz uprawnienia z tytułu rękojmi jest to rozumiane jako niezależne od uprawnień wynikających z gwarancji.
 4. Jeśli jesteś konsumentem, odpowiadamy za wady fizyczne rzeczy Tobie sprzedanej. W takiej sytuacji możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. Jednocześnie informujemy, że powyższe uprawnienia są wyłączone, jeśli niezwłocznie wymienimy rzeczy na wolne od wad lub usuniemy wady (dokonamy naprawy), w taki sposób który nie spowoduje nadmiernych niedogodności dla Ciebie. Nasze uprawnienia jednak nie obowiązują, gdy rzecz była już przez nas wymieniana lub naprawiana.
 5. Jeśli jesteś konsumentem, możesz żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową przez wybrany przez Ciebie sposób jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.
 6. Ustosunkujemy się do treści Twojej reklamacji, w terminie 14 dni od jej odebrania. Brak naszego stanowiska należy rozumieć jako za wyrażenie zgody na warunki przedstawione przez Ciebie w oświadczeniu.
 7. Reklamacje lub uprawnienia wynikające z udzielonej przez nas gwarancji należy zgłosić:
  • Za pośrednictwem poczty wysłanej na adres naszej firmy: Magdalena Kozieł – Krzyżanowska Inna – Manufaktura Wnętrz, ul. Ogarna 78/79 lok. 2, 80 – 826  Gdańsk;
  • Za pośrednictwem poczty e-mail, wysłanej na adres: info@inna.house   – adres dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;
  • Telefonicznie pod numerem: +48 601610517   – numer dostępny w dni robocze, w godzinach od 10 do 18.
 8. Pamiętaj, że reklamacji nie podlegają i tym samym powodują utratę uprawnień z rękojmi lub gwarancji uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, w tym w szczególności:
  • Produkty nie mogą mieć kontaktu z wodą, substancjami łatwopalnymi, żrącymi lub zawierającymi związki chemiczne wchodzące w reakcję z drewnem,
  • Produkty mogą być umieszczane w pomieszczeniach zamkniętych o parametrach wilgotności w przedziale 45 – 50% oraz temperaturze powietrza w przedziale 19 – 23 °C         
  • Produkty mogą być czyszczone jedynie substancjami specjalnie dedykowanymi dla drewna (nie mogą być czyszczone środkami uniwersalnymi).
  • Musisz stosować się do wszelkich informacji dotyczących warunków eksploatacji mebli dostępnych na Witrynie.
 9. Musisz mieć świadomość, że Produkty są wykonane (przynajmniej w części) z litego drewna i tym samym Produkty podlegają naturalnym procesom starzenia właściwym dla materiału, z którego są wykonane, takim jak: zmiana objętości, wycieki żywicy, pękanie, oddziaływanie na powłoki malarskie. Zmiany w substancji wywołane naturalnymi procesami starzenia drewna nie podlegają gwarancji.
 10. Zalecany wzór formularza reklamacyjnego jest dostępny na stronie internetowej Witryny, jednakże rozpoznamy każdą reklamację, wniesioną w formie pisemnej.
 11. W reklamacji wskaż w szczególności dane Cię identyfikujące, dane nabytego Produktu, numer Zamówienia, na czym polega niezgodność Produktu z umową oraz określ swoje żądanie i oczekiwane działanie jakie mamy podjąć.
 12. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na piśmie na wskazany przez Ciebie adres pocztowy.
 13. Jeśli jesteś konsumentem, my poniesiemy koszty związane z uznaną reklamacją.
 14. Jeśli nie jesteś konsumentem, reklamacje składane rozpatrywane będą według przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady, o ile poniższe postanowienia nie będą stanowić inaczej.
 15. Jeśli nie jesteś konsumentem, koszt przesyłki zawierającej reklamowany Produkt Ty pokrywasz w całości. Prosimy abyś zwrócił uwagę również na to, że odpowiadasz także za właściwe zapakowanie zwracanego Produktu, a więc w taki sposób, aby zabezpieczyć go przed uszkodzeniem w transporcie. W przypadku uwzględnienia przez nas reklamacji, koszt przesyłki w takiej sytuacji zostanie przez nas zwrócony

§ 9

Realizacja zamówień na terenie Unii Europejskiej

 1. Jeśli nie jesteś z Polski, a mieszkasz (masz siedzibę) na terenie Unii Europejskiej możemy zrealizować dostawę Produktu na specjalnych zasadach.
 2. W celu realizacji zamówienia na terenie Unii Europejskiej, powinieneś złożyć specjalne zamówienie, które jest indywidualnie realizowane na zasadzie współpracy pomiędzy Tobą a nami.
 3. W takim celu zamówienie na dostawę Produktu na terenie Unii Europejskiej zadzwoń do nas pod numer: +48 601610517 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@inna.house .
 4. Zamówienie na terenie Unii Europejskiej realizuje się zgodnie z przepisami prawa polskiego, o ile nie pozostają one w sprzeczności z przepisami prawa Unii Europejskiej. W przypadku sprzeczności prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej obowiązują przepisy prawa unijnego.

§ 10

Dane osobowe

 1. Korzystając z Witryny wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji na Witrynie. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwiać nam świadczenie usług drogą elektroniczną oraz w konsekwencji dokonywanie Ciebie zamówień na Witrynie. 

 

 1. Jesteśmy administratorem danych osobowych i są przez nas przetwarzane. Prawo w tym miejscu nakazuje nam ponowne określenie naszych danych jako administratora danych osobowych tj. Magdalena Kozieł – Krzyżanowska INNA– Manufaktura Wnętrz, ul. Ogarna 78/79 lok. 2, 80 – 826  Gdańsk posiadającą NIP 5832052783 REGON 1918766807.

 

 

 1. Przetwarzamy dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Tobą i wykonywania umów związanych z zamówieniem przez Ciebie produktów na Witrynie.

 

 1. Jako Klient masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie się do nas drogą elektroniczną na adres e – mail info@inna.house

 

 1. Niniejszym oświadczasz, iż podane przez Ciebie dane osobowe są Twoimi danymi i dotyczą Twojej osoby. 

 

 1. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Witryny i poświęconej polityce prywatności.

§11

Nasza odpowiedzialność

W zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa we wszystkich przypadkach innych niż w odniesieniu do usług, które świadczymy dla konkretnego konsumenta (i które są regulowane własnymi warunkami umowy i warunkami współpracy)  nasza całkowita Odpowiedzialność względem Ciebie lub osoby trzeciej nie może w żadnym przypadku przekraczać łącznie sumy równej lub większej niż: (i) 500 PLN lub (ii) 110% łącznej kwoty zapłaconej nam przez Ciebie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających powstanie podstawy roszczenia.  Nie ponosimy w odniesieniu do Twojego korzystania lub niezdolności korzystania lub opóźnienia w korzystaniu ze Strony (i) pośrednie lub wtórne straty, szkody, koszty lub wydatki, (ii) utratę rzeczywistych lub przewidywanych zysków, korzyści lub dochodów. Jeśli, składając Zamówienie na Produkt za pośrednictwem Witryny lub drogą telefoniczną zawierasz z nami Umowę, która zostanie zaakceptowana przez nas zgodnie z naszym Regulaminem, odpowiednie postanowienia tego Regulaminu odnoszące się do naszej odpowiedzialności i jej ograniczenia w stosunku do takiej Umowy zastępują postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności w ustępie a powyżej.

 

§12

Prawa własności intelektualnej, znaki towarowe

 

 1. Wszelkie nazwy i loga INNA– Manufaktura Wnętrz oraz związane z nimi nazwy, znaki Produktu i slogany są znakami towarowymi lub znakami usługowymi naszymi lub naszych licencjodawców.

 

 1. Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnej dotyczących Strony oraz materiałów na niej publikowanych. Prace te chronione są prawami autorskimi i konwencjami na całym świecie. Wszystkie te prawa są zastrzeżone.

 

 1. Nie wolno Ci w żaden sposób modyfikować papierowych i cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów drukowanych lub pobranych i nie wolno Ci używać żadnych ilustracji, fotografii, sekwencji wideo lub audio, ani żadnych grafik oddzielnie od załączonego tekstu.

 

 1. Nie wolno Ci używać jakichkolwiek części materiałów ze Strony w celach komercyjnych bez uzyskania licencji od nas lub naszych licencjodawców.

 

 1. Jeśli wydrukowałeś, skopiowałeś lub pobrałeś jakąkolwiek część Strony z naruszeniem niniejszego Regulaminu, utracisz niezwłocznie prawo do korzystania ze Strony i według naszego uznania będziesz zobowiązany zwrócić lub zniszczyć wszystkie kopie materiałów, które utworzyłeś.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego tj. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta;
 2. Skorzystanie przez Ciebie z Witryny oznacza zapoznanie się i akceptację przez Ciebie niniejszego Regulaminu.
 3. Jeśli dojdzie do sporu sądowego (wierzymy, że jednak nie, ale nie można tego zupełnie wykluczyć) – obowiązują dwie zasady – jeśli jesteś konsumentem – spór rozstrzyga sąd powszechny, właściwy ze względu na miejsce Twojego zamieszkania. Jeśli zaś nie jesteś konsumentem – w takim razie sąd powszechny ze względu na miejsce naszej siedziby.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu. Chcemy Cię upewnić, że zmiany regulaminu nie spowodują naruszenia Twoich praw nabytych.
 5. Jeśli złożyłeś zamówienie, a regulamin ulegnie zmianie – o wprowadzonych zmianach Regulaminu zostaniesz powiadomiony drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zmianie. Zmiany Regulaminu wejdą w takiej sytuacji w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
 6. Jeśli jesteś konsumentem, chcemy abyś miał świadomość, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek Twoich praw jako konsumenta przysługujących Tobie na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Ma to takie znaczenie, że wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na Twoją korzyść, jako konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązują od dnia 01.04.2016r..